Vårt miljöarbete

Vi på Irisgruppen, med bolagen Iris, Medlearn och Iriskraft,  har valt att arbeta aktivt med att minska vår påverkan på miljön och mot en hållbar framtid. Som organisation har vi ett ansvar att värna om vår gemensamma miljö och omvärld. Därför har vi gjort det till en prioritet att integrera miljöhänsyn i allt vi gör, från våra tjänster i vår dagliga verksamhet till vår affärsstrategi. På den här sidan kan du läsa mer om vårt ISO 14001:2015 certifierade miljöarbete och vilka åtgärder vi vidtar för att minska vår miljöpåverkan.

Så minskar vi vårt klimatavtryck

Som tjänsteföretag utgörs vår miljöpåverkan huvudsakligen av två faktorer, energiförbrukning och bränsleförbrukning relaterad till resor i tjänsten med 3% årligen. Vårt arbete med att minska vår negativa miljöpåverkan utgår från Irisgruppens gemensamma miljöpolicy. Denna policy ger vårt miljöarbete en tydlig riktning. Som komplement till vår miljöpolicy arbetar vi med miljömål och miljöambitioner.

Läs mer Irisgruppens Miljöpolicy samt Irisgruppens Miljömål