Våra verksamheter

Logo Iris

I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor

Iris är gruppens äldsta varumärke. Historien börjar i slutet av 1880-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och att få jobb, bestämde sig för att starta ett borstbinderi och skapa sina egna arbeten. Borstbinderiet utvecklades till ett företag som fick namnet Iris, från ögats iris.

Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Fortfarande med utgångspunkt från individens förmågor istället för att se begränsningar.

Quote - Röd

Iris öppnar dörrar till jobb och inkludering. Genom minskad arbetslöshet och ökad integration skapar vi ett bättre samhälle – tillsammans.

Quote - Vit

Med lika delar engagemang, omtanke och verklighetsförankring skapas framtidstro och nya möjligheter för både enskilda individer och samhälle. Vi erbjuder kunskap som förändrar liv.

Medlearn

Medlearn tillhandahåller kompetens och arbetskraft inom den livsviktiga sektorn vård och omsorg

Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg och hälsa. Varje år får tusentals vuxna elever utbildning på olika nivåer, inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och som kompetensutveckling.

Utbudet följer branschens behov av utbildning inom flera vårdyrken. Medlearn erbjuder både breda och nischade utbildningar, i klassrum och på distans, alltid med ett individ- och branschanpassat upplägg och som leder till jobb.

Iris Kraft

Iriskraft – ett socialt företag för allas plats på arbetsmarknaden

Iriskraft är Irisgruppens yngsta bolag och varumärke. Socialt företagande bygger på empowerment. De verksamma ska ha inflytande och delaktighet i verksamhetens utveckling. Det betyder att Iriskrafts erbjudande skapas efter de lokala behoven. Goda resultat mäts inte i ekonomisk vinning utan i samhällsnyttiga mål. Ett socialt företag låter eventuell vinst gå tillbaka in i verksamheten. För Iriskrafts del innebär det att vi kommer kunna stötta fler personer ut i arbetslivet genom innovativa lösningar.

Quote - Grön

Målet är att få människor att närma sig arbetsmarknaden. Genom lyhördhet, engagemang och innovation erbjuder vi en väg ut i arbetslivet för dem som står långt från den.