Irisgruppen

”Genom att skapa de bästa förutsättningarna för människor att nå sin fulla potential bidrar vi till ett bättre och ett mer inkluderande samhälle, med minskad arbetslöshet och utanförskap”

Irisgruppens skolor och verksamheter finns i hela landet, från Malmö i söder till Gällivare i norr, under tre olika varumärken.