Om Irisgruppen

Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster. Alla med målet att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering.

Organisation

Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.

Irisgruppen är en kvalitetsdriven utbildningsanordnare som finns över hela Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering. Våra medarbetare följer en lång tradition av att stödja människor in på, tillbaka till eller vidare på arbetsmarknaden. Med engagemang, effektivitet och hög kvalitet. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Irisgruppens varumärken är:

 • Iris – erbjuder utbildning, stödinsatser, jobbmatchning och anpassningar samt kompetensutveckling
 • Medlearn – erbjuder olika typer av utbildningar på flera nivåer inom vård, omsorg och hälsa
 • Iriskraft – ett socialt företag som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering i kombination med försäljning av produkter.

Kvalitet och samarbete driver utveckling

Irisgruppen samarbetar över bolagsgränserna för att utbyta erfarenheter och dela kunskap. På så sätt kan vi vidareutvecklas och möta den ständigt föränderliga arbetsmarknaden genom att erbjuda kvalitativa och nytänkande utbildningsinsatser. Inom gruppen lär vi oss av varandra för att kunna driva den pedagogiska utvecklingen vidare med innovativa lärprocesser.

Målet är tydligt, våra tjänster ska ge människor möjlighet att få jobb, ta nästa steg i arbetslivet och öppna dörrar till inkludering.

Visionen är att hjälpa människor realisera sina drömmar

Irisgruppen är en del av den norska utbildningskoncernen Intendia Group. Varje år får drygt 40 000 personer i Sverige och Norge utbildning eller individuellt stöd genom koncernens verksamhet.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.

Intendia Group

Förutom Irisgruppen med Iris, Medlearn och Iriskraft bedriver koncernen även I Norge sin verksamhet genom Bjørknes PrivatskoleJoblearnJunglemap, Medlearn Norge och NKI

Synskadades stiftelse

Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.
Ägarna engagerar sig i frågor och projekt som på olika sätt kan driva utvecklingen framåt inom utbildningsområdet och vård och omsorgssektorn

Läs mer om Synskadades stiftelse här.

Vi har en lång tradition av att effektivt och med hög kvalitet stödja människor in på,  tillbaka till eller vidare på arbetsmarknaden. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

 • Claus Forum

  Claus Forum

  VD

 • Annika Malmqvist

  Annika Malmqvist

  CFO Ekonomichef

 • Anne Lindgren

  Anne Lindgren

  Affärschef

 • Ulrika Rattfeldt Howchin

  Ulrika Rattfeldt Howchin

  Chef Kommunikation och marknad

 • James Åberg

  James Åberg

  Affärsområdeschef Matchning

 • Susanne Aronsson

  Susann Aronsson

  Affärsområdeschef Arbetsmarknad

 • Christer Ivarsson Österberg

  Affärsområdeschef Utbildning

 • Niklas Carlberg

  Niklas Carlberg

  Chef HR och verksamhetsstöd