Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster. Alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning.

Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster.

Alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning.

Organisation

Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.

Irisgruppen är en kvalitetsdriven utbildningsanordnare som finns över hela Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor till arbete och egen försörjning. Våra medarbetare följer en lång tradition av att stödja människor in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Med engagemang, effektivitet och hög kvalitet. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Irisgruppens varumärken är:

 • Iris med fokus på funktionsstärkande insatser, integration och matchning
 • Medlearn med fokus på vård, omsorg och hälsa
 • Competens med fokus på SFI, samt grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Kvalitet och samarbete driver utveckling

Irisgruppen samarbetar över bolagsgränserna för att utbyta erfarenheter och dela kunskap. På så sätt kan vi vidareutvecklas och möta den ständigt föränderliga arbetsmarknaden genom att erbjuda kvalitativa och nytänkande utbildningsinsatser. Inom gruppen lär vi oss av varandra för att kunna driva den pedagogiska utvecklingen vidare med innovativa lärprocesser.

Målet är tydligt, våra utbildningstjänster ska ge människor möjlighet att få jobb och nå försörjning.

Visionen är att hjälpa människor realisera sina drömmar

Irisgruppen är en del av den norska utbildningskoncernen Intendia Group. Varje år får drygt 40 000 personer i Sverige och Norge utbildning eller individuellt stöd genom koncernens skolverksamhet.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.

Intendia Group
Förutom Irisgruppen med Competens, Iris och Medlearn bedriver koncernen även Berghs School of Communication i Sverige. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes Høyskole, Bjørknes Privatskole, Joblearn, Junglemap, NKI, SoFI School of Fashion Industry och Treider.

Läs mer om Intendia här.

Synskadades stiftelse
Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Läs mer om Synskadades stiftelse här.

Vi har en lång tradition av att effektivt och med hög kvalitet stödja människor in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Ledning

 • Jenny Stegmar Silfver
  Jenny Stegmar Silfver VD Iris, Competens och Medlearn
 • Annika Malmqvist
  Annika Malmqvist CFO
 • Anne Lindgren
  Anne Lindgren Affärschef Iris
 • Jenny Stegmar Silfver
  Jenny Stegmar Silfver Tf Utbildningsdirektör Iris
 • Roger Jakobsson
  Roger Jakobsson utbildningsdirektör Competens
 • Veronica Grimheden Myhrström
  Veronica Grimheden Myhrström Utbildningsdirektör Medlearn
 • Lena Andreis
  Lena Andreis Personaldirektör
 • Lars Anderberg
  Lars Anderberg Chef IT/fastigheter/inköp
 • Jonas Jegers
  Jonas Jegers Chef Digital affärsutveckling

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge.

Intendia

En av Skandinaviens största utbildningskoncerner består av 15 utbildningsföretag i Norge och Sverige. Varje år utbildas över 40 000 studerande genom koncernens skolverksamhet. Utbildningarna bedrivs som yrkeshögskola, högskola och vuxenutbildning.

Mer om Intendia kan du läsa här »

Synskadades stiftelse

Stiftelsen drivs av en styrelse som består av 9 medlemmar. Ordförande är Håkan Thomsson som även är Synskadades Riksförbunds ordförande. Styrelsens ansvar är att ta emot och förvalta donationer, behandla ansökningar och besluta vilka som ska beviljas.