Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster. Alla med målet att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering.

Irisgruppen är en kvalitetsdriven, rikstäckande utbildningsanordnare med ett brett spektrum av tjänster.

Alla med målet att hjälpa människor till att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering.

Organisation

Irisgruppens olika verksamheter har gemensam styrning och ledning. Det ger oss unika möjligheter till konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna och förädling av redan väl fungerande verksamheter.

Irisgruppen är en kvalitetsdriven utbildningsanordnare som finns över hela Sverige. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster – alla med målet att hjälpa människor att ta nästa steg i livet och att öppna dörrar till jobb och inkludering. Våra medarbetare följer en lång tradition av att stödja människor in på, tillbaka till eller vidare på arbetsmarknaden. Med engagemang, effektivitet och hög kvalitet. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Irisgruppens varumärken är:

 • Iris – erbjuder utbildning, stödinsatser, jobbmatchning och anpassningar samt kompetensutveckling
 • Medlearn – erbjuder olika typer av utbildningar på flera nivåer inom vård, omsorg och hälsa

Kvalitet och samarbete driver utveckling

Irisgruppen samarbetar över bolagsgränserna för att utbyta erfarenheter och dela kunskap. På så sätt kan vi vidareutvecklas och möta den ständigt föränderliga arbetsmarknaden genom att erbjuda kvalitativa och nytänkande utbildningsinsatser. Inom gruppen lär vi oss av varandra för att kunna driva den pedagogiska utvecklingen vidare med innovativa lärprocesser.

Målet är tydligt, våra tjänster ska ge människor möjlighet att få jobb, ta nästa steg i arbetslivet och öppna dörrar till inkludering.

Visionen är att hjälpa människor realisera sina drömmar

Irisgruppen är en del av den norska utbildningskoncernen Intendia Group. Varje år får drygt 40 000 personer i Sverige och Norge utbildning eller individuellt stöd genom koncernens verksamhet.

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge. Intendia ägs i sin tur till 50 procent av Gunnar og Reidar Holst Legat, en allmännyttig stiftelse.

Intendia Group
Förutom Irisgruppen med Iris och Medlearn bedriver koncernen även Berghs School of Communication i Sverige. I Norge bedrivs verksamhet genom Bilder Nordic School of Photography, Bjørknes Privatskole, Joblearn, Junglemap, NKI, SoFI 

Läs mer om Intendia här.

Synskadades stiftelse
Synskadades Stiftelse verkar för ett samhälle som inte sätter gränser för synskadades rätt att leva fullvärdiga liv. Stiftelsen har genom åren startat, utvecklat och avyttrat företag som syftar till att personer med funktionsvariationer ska kunna ha egen försörjning. Delar av Irisgruppen härstammar från stiftelsen.

Läs mer om Synskadades stiftelse här.

Vi har en lång tradition av att effektivt och med hög kvalitet stödja människor in på,  tillbaka till eller vidare på arbetsmarknaden. Hur väl vi lyckas med vårt uppdrag kommer att avgöra hur både individer och samhället mår under lång tid framöver.

Företagsledning

 • Claus Forum
  Claus Forum VD
 • Annika Malmqvist
  Annika Malmqvist CFO Ekonomichef
 • Lena Andreis
  Lena Andreis Personaldirektör
 • Lars Anderberg
  Lars Anderberg Chef IT etablering
 • Anne Lindgren
  Anne Lindgren Affärschef
 • Veronica Grimheden Myhrström
  Veronica Grimheden Myhrström Hållbarhets- och Kvalitetschef
 • Ulrika Rattfeldt Howchin
  Ulrika Rattfeldt Howchin Chef försäljning, marknad och kommunikation
 • Erik Gustafsson
  Erik Gustafsson Affärsområdeschef Matchning
 • Martina Berg
  Martina Berg Affärsområdeschef Utbildning
 • Susanna Flamborg
  Susanna Flamborg Affärsområdeschef Arbetsmarknad Norr
 • Susann Aronsson
  Susann Aronsson Affärsområdeschef Arbetsmarknad Mitt
 • Inger Carlsson
  Inger Carlsson Affärsområdeschef Arbetsmarknad Syd

Affärsområde

Arbetsmarknad
Susanna Flamborg – Affärsområdeschef Arbetsmarknad Norr
Susann Aronsson – Affärsområdeschef Arbetsmarknad Mitt
Inger Carlsson – Affärsområdeschef Arbetsmarknad Syd

Utbildning
Martina Berg – Affärsområdeschef Utbildning

Matchning
Erik Gustafsson – Affärsområdeschef Matchning

Irisgruppen ägs till 9 procent av Synskadades stiftelse och till 91 procent av Intendia Group, en av Skandinaviens ledande utbildningskoncerner med verksamhet i Sverige och Norge.

Intendia

En av Skandinaviens största utbildningskoncerner består av 9 utbildningsföretag i Norge och Sverige. Varje år utbildas över 40 000 studerande genom koncernens skolverksamhet. Utbildningarna bedrivs som yrkeshögskola, högskola och vuxenutbildning.

Mer om Intendia kan du läsa här »

Synskadades stiftelse

Stiftelsen drivs av en styrelse som består av 9 medlemmar. Ordförande är Håkan Thomsson som även är Synskadades Riksförbunds ordförande. Styrelsens ansvar är att ta emot och förvalta donationer, behandla ansökningar och besluta vilka som ska beviljas.