Irisgruppens olika utbildningsverksamheter har gemensam styrning och ledning. Det skapar unika möjligheter till samarbete och konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna. Vi lär oss av varandra och tillsammans kan vi förädla våra redan väl fungerande verksamheter. Syftet är tydligt, människor ska få möjlighet att få jobb och att realisera sina drömmar.

Ledningsgrupp

 • Claus Forum
  Claus Forum VD och Tf Affärsområdeschef Utbildning
 • Annika Malmqvist
  Annika Malmqvist CFO Ekonomichef
 • Anne Lindgren
  Anne Lindgren Affärschef
 • Ulrika Rattfeldt Howchin
  Ulrika Rattfeldt Howchin Försäljnings- och marknadschef
 • James Åberg
  James Åberg Affärsområdeschef Matchning
 • Susann Aronsson
  Susann Aronsson Affärsområdeschef Arbetsmarknad

Styrelse

Styrelseordförande
Mikael Kaunitz

Styrelseledamöter
Claus Forum
Annika Malmqvist
Henrik Bonde
Lars Buer
Nicolai Løvenskiold

Arbetstagarrepresentanter
Anna Persdotter