Organisation

Irisgruppens olika utbildningsverksamheter har gemensam styrning och ledning. Det skapar unika möjligheter till samarbete och konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna. Vi lär oss av varandra och tillsammans kan vi förädla våra redan väl fungerande verksamheter. Syftet är tydligt, människor ska få möjlighet att få jobb och att realisera sina drömmar.

Ledningsgrupp

 • Claus Forum

  Claus Forum

  VD

 • Annika Malmqvist

  Annika Malmqvist

  CFO Ekonomichef

 • Anne Lindgren

  Anne Lindgren

  Affärschef

 • Ulrika Rattfeldt Howchin

  Ulrika Rattfeldt Howchin

  Chef Kommunikation och marknad

 • James Åberg

  James Åberg

  Affärsområdeschef Matchning

 • Susanne Aronsson

  Susann Aronsson

  Affärsområdeschef Arbetsmarknad

 • Christer Ivarsson Österberg

  Affärsområdeschef Utbildning

 • Niklas Carlberg

  Niklas Carlberg

  Chef HR och verksamhetsstöd