Irisgruppens olika utbildningsverksamheter har gemensam styrning och ledning. Det skapar unika möjligheter till samarbete och konstruktivt nytänkande över bolagsgränserna. Vi lär oss av varandra och tillsammans kan vi förädla våra redan väl fungerande verksamheter. Syftet är tydligt, människor ska få möjlighet att nå egen försörjning och realisera sina drömmar.

Ledningen

 • Jenny Stegmar Silfver
  Jenny Stegmar Silfver VD Iris, Competens och Medlearn Sverige
 • Annika Malmqvist
  Annika Malmqvist CFO
 • Marie Eriksson
  Marie Eriksson Utbildningsdirektör Iris
 • Lena Andreis
  Lena Andreis Personaldirektör & Kommunikation/marknad
 • Yvonne Nilsson
  Yvonne Nilsson Anbudschef Competens och Medlearn Sverige
 • Anne Lindgren
  Anne Lindgren Anbudschef Iris
 • Lars Anderberg
  Lars Anderberg Chef IT/fastigheter/kvalitet
 • Roger Jakobsson
  Roger Jakobsson utbildningsdirektör Competens
 • Marcus Lindborg
  Marcus Lindborg Utbildningsdirektör Medlearn

Unik kompetens och erfarenhet till Irisgruppens styrelse

Irisgruppen, med dotterbolagen Iris, MedLearn och Competens, tar nya steg framåt. Den här gången gör vi det genom att inom kort välkomna följande nya ledamöter till huvudstyrelsen:

 • Li Jansson, senast Branschansvarig för Almega Utbildningsföretagen och med gedigen erfarenhet från såväl Svenskt Näringsliv som Regeringskansliet.
 • Mats Kullenberg, grundare och VD för rekryterings- och bemanningsföretaget Dreamwork som vid flera tillfällen blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och även nominerats till EY:s ”Entrepreneur of the Year”.

 

Irisgruppens styrelse

Styrelseordförande
Anders Hvarfner

Styrelseledamöter
Henrik Bonde
Jan Elftorp
Linda Du Rietz
Ørnulv Hallbing
Li Jansson
Mats Kullenberg
Kristina Sjödin
Conny Lilja