I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling och för allas rätt att delta i samhället på lika villkor

Iris är gruppens äldsta varumärke. Historien börjar i slutet av 1880-talet då en grupp synskadade, som hade svårt att komma in i samhället och att få jobb, bestämde sig för att starta ett borstbinderi och skapa sina egna arbeten. Borstbinderiet utvecklades till ett företag som fick namnet Iris, från ögats iris.

Idag är uppdraget att erbjuda individanpassad utbildning och utveckling i hela Sverige. Iris arbetar brett med att stötta personer till att ta sitt nästa steg på arbetsmarknaden. Fortfarande med utgångspunkt från individens förmågor istället för att se begränsningar.

Iris öppnar dörrar till jobb och inkludering. Genom minskad arbetslöshet och ökad integration skapar vi ett bättre samhälle – tillsammans.

Med lika delar engagemang, omtanke och verklighetsförankring skapas framtidstro och nya möjligheter för både enskilda individer och samhälle. Vi erbjuder kunskap som förändrar liv.

Medlearn

Medlearn tillhandahåller kompetens och arbetskraft inom den livsviktiga sektorn vård och omsorg

Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg och hälsa. Varje år får tusentals vuxna elever utbildning på olika nivåer, inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och som kompetensutveckling.

Utbudet följer branschens behov av utbildning inom flera vårdyrken. Medlearn erbjuder både breda och nischade utbildningar, i klassrum och på distans, alltid med ett individ- och branschanpassat upplägg och som leder till jobb.

MedLearn

Medlearn fokuserar på vård, omsorg och hälsa

Utbildningsföretaget Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg, tandvård och hälsa.
Varje år får omkring 4 000 vuxna elever utbildning på olika nivåer, inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Utbudet följer branschens behov av utbildning inom flera vårdyrken. Många av våra elever arbetar som undersköterskor, tandsköterskor och ambulanssjukvårdare. Skolan erbjuder även kompetensutveckling för branschen och arbetsgivare.

När individen kan omvandla teori och reflektion till praktik och handling leder det till kunskap och erfarenhet.