Iris

Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen försörjning i över hundra år

Iris är också gruppens äldsta varumärke. Historien börjar i slutet på 1800-talet när en grupp synskadade tröttnade på utanförskapet och bestämde sig för att starta ett eget borstbinderi. På så sätt kunde de försörja sig själva. Satsningen ledde till nya möjligheter och det lilla borstbinderiet växte till ett företag som fick namnet Iris. (Namnet kommer från ögats iris.)

Än idag är utanförskap en verklighet för många personer med funktionsvariationer. Iris behövs och fortsätter arbeta för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Iris erbjuder funktionsstärkande insatser, integration och matchning.

Quote

Genom våra insatser där varje individ når sin fulla potential skapar vi ett bättre samhälle med minskad arbetslöshet och ökad integration.

När individen kan omvandla teori och reflektion till praktik och handling leder det till kunskap och erfarenhet.

Medlearn

Medlearn fokuserar på vård, omsorg och hälsa

Utbildningsföretaget Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg och hälsa.
Varje år får omkring 4 000 vuxna elever utbildning på olika nivåer, inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Utbudet följer branschens behov av utbildning inom flera vårdyrken. Många av våra elever arbetar som undersköterskor, tandsköterskor och ambulanssjukvårdare. Skolan erbjuder även kompetensutveckling för branschen och arbetsgivare.

MedLearn

Medlearn fokuserar på vård, omsorg och hälsa

Utbildningsföretaget Medlearn är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård, omsorg, tandvård och hälsa.
Varje år får omkring 4 000 vuxna elever utbildning på olika nivåer, inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola och högskola.

Utbudet följer branschens behov av utbildning inom flera vårdyrken. Många av våra elever arbetar som undersköterskor, tandsköterskor och ambulanssjukvårdare. Skolan erbjuder även kompetensutveckling för branschen och arbetsgivare.

När individen kan omvandla teori och reflektion till praktik och handling leder det till kunskap och erfarenhet.

Competens

Competens möjliggör för individen att ta nästa steg i livet

Competens erbjuder kvalitativ och modernt upplagd SFI samt grundläggande och eftergymnasial vuxenutbildning samt ett urval av yrkesutbildningar i klassrum såväl som på distans. Competens finns på flera platser i Sverige och levererar effektiv utbildning genom att möta deltagarens behov av flexibilitet kring lärande.

Quote

En modern lärmiljö med allt du behöver och fria digitala läromedel skapar förutsättningarna. Tillsammans med våra erfarna lärare tar du snabbt ett steg på vägen för att nå din dröm.